Dear visitors, from 3 to 5 December the City of Prague Museum's its premises will reopen for the public. MORE

 

 

The City of Prague Museum

Strašnice … the garden of Prague, the gate for armies…

Strašnice … the garden of Prague, the gate for armies…

Place:
Virtual Exhibition

Date:
from 29. 11. 2018

The eighth exhibition about the quarters of Prague is available in virtual form, providing you with an opportunity to take a look into Strašnice which was affected by almost every siege and war in the capital of the Kingdom of Bohemia.

The digitised exhibition includes six views that enable you to move throughout the museum’s main building, and by clicking on interactive icons, you can expand your experience with valuable information.

To view the exhibition, click the Virtual Exhibition icon.

The exhibition  was organized thanks to this team: 

THE CITY OF PRAGUE MUSEUM
Strašnice … the garden of Prague, the gate for armies…
25. 4. – 4. 11. 2018

Autorka / Curator
Pavla Státníková

Architektonické řešení / Architectural Design
SGL projekt s. r. o., Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Tereza Karásková

Grafické řešení / Graphic Design
Bárta & Bárta, Matěj Bárta

Produkce / Exhibition Manager
Klára Stříbná

Registrátorka / Registrar
Renata Gallová, Jitka Hartová, Lenka Pilarská

Konzervátorské a restaurátorské práce / Conservation and Restoration
Jindřiška Drozenová, Romana Andrlová, Zdenka Benedikovičová, Vladan Dočkal, Stanislava Gojdová, Tomáš Luběna, Lucie Radoňová, Jiří Smíšek, Anna Triščová, Lucie Živná

Propagace / Promotion
Olga Šámalová

Redakční práce / Editing
Ludmila Stránská

Překlad / Translation
Lucie Kasíková

Exponáty zapůjčili a podklady pro reprodukce poskytli / The exhibits were lent by and materials for reproductions were provided by
Alžběta Froňková, Václav Hlávka, Daniel Horák, Dagmar Kopečná, Roman Kučera, Bedřich
Lindauer, Ivo Mahel, rodina Obrazových, rodina Remešových, Michal Režný, Jan Vašek
Archiv Dopravního podniku hlavního města Prahy; Archiv hlavního města Prahy;
Archiv odboru stavebního ÚMČ Praha 10; Česká tisková kancelář; Český úřad zeměměřičský
a katastrální; Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy; Laboratoř geoinformatiky
FŽP UJEP, Ministerstvo životního prostředí ČR; Městská knihovna v Praze; Muzeum hlavního města Prahy; Národní muzeum; Národní památkový ústav, generální ředitelství; Národní památkový ústav Praha; Přírodovědecká fakulta UK; Římskokatolická farnost Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze-Strašnicích; Seznam.cz; Sokol Strašnice

Zvláštní poděkování / Special Thanks
Kateřině Bečkové, Václavu Brůnovi, Janu Divišovi, Petru Děvěrovi, Pavlu Fojtíkovi, Alžbětě Froňkové, Pavlíně Hanusové, Václavu Hlávkovi, Monice Hockové, Janu Jungmannovi, Vladimíru Kríglovi, Jitce Krotilové, Kateřině Krylové, Karlu Kučerovi, Ivanu Kynclovi, Lence Matiáškové, Milanu Mocovi, Tomáši Pekovi, Marii Potěšilové, Miroslavě Přikrylové, Romaně Radové, Bohuslavu Rejzlovi, Prokopu Remešovi, Luise Rožátové, Janě Šmakalové, Miroslavě Šmolíkové, Radaně Vališové, Janu Vaškovi, Janu Vrabcovi

Realizace expozice a aranžérské práce / Exhibition Installation and Arrangement of Exhibits
Karel Stöhr, Jaroslav Rous

Tisk / Printed by
Fotonova, Milan Brát

Osvětlení / Lighting
Zucar

Audiovize / Audio Visual Effects
Softpro

Partner muzea / Museum Partner
PRE

Mediální partneři / Media Partners
Regina, Veřejná správa, railreklam, Xantypa

 

Created by moderní historie, s.r.o. for the City of Prague Museum

 

Overlay loader