From 15 June 2020 the museum´s main building will be closed for reconstruction.

The City of Prague Museum

From a Thread to a Shirt / Textile and Fashion of Prague Residents in the Middle Ages

From a Thread to a Shirt / Textile and Fashion of Prague Residents in the Middle Ages

Place:
Virtual Exhibition

Date:
from 1. 1. 2019

Virtual Exhibition will introduce medieval textile and dyeing crafts during the 14th and 15th centuries. The process of textile origin as well as various production processes will be explained, and the equipment of weaving and dyeing workshops will be presented. In addition, various types of textiles, their practical use for everyday life, and the historic fashion of the inhabitants of the New Town of Prague in the High Middle Ages will be presented.

The digitised exhibition includes fourteen views that enable you to move throughout the House at the Golden Ring, and by clicking on interactive icons, you can expand your experience with valuable information.

To view the exhibition, click the Virtual Exhibition icon.

The exhibition  was organized thanks to this team: 

From a thread to a shirt – Textile and fashion of Prague Residents in the Middle Ages

17. 5. – 29. 10. 2017

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.
The City of Prague Museum in cooperation with The Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences

Exponáty zapůjčili a podklady pro reprodukce poskytli / The Exhibits were lent by and materials for reproductions were provided by
Věra Bidlová, Jan Bondra, zdeněk Březina, Helena Březinová, David Kohout, Lucie Lejčková, Jan Šejbl, Kateřina Vytejčková,
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. / Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno,
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., / Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague,
Archiv Pražského hradu – Archiv metropolitní kapituly u sv. Víta / Prague Castle Archives – Archive of the Metropolitan Chapter of St Vitus, bpk / Staatliche Kunstsammlungen Dresden,
Knihovna národního muzea v Praze / Library of the national Museum in Prague, Moravské zemské muzeum / Moravian Museum, Museo Civico Medievale, Bologna,
Muzeum novojičínska, p. o., / Museum of nový Jičín Region, národní filmový archiv / National film Archive, národní galerie v Praze / national gallery in Prague,
Národní knihovna České republiky / national Library of the Czech Republic,
Národní muzeum – entomologické oddělení Přírodovědeckého muzea / national Museum – Department of entomology of the Museum of natural History,
Národní muzeum – Historické muzeum / national Museum – Historical Museum, Národní muzeum – náprstkovo muzeum / national Museum – náprstek Museum,
Národní muzeum – národopisné oddělení Historického muzea / national Museum – ethnographic Department of the Historical Museum,
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Praze / national Heritage Institute in Prague, Oblastní muzeum Chomutov / Regional Museum in Chomutov,
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou / Order of the Knights of the Cross with the Red Star, Správa Pražského hradu / Prague Castle Administration, Stadtbibliothek nürnberg,
Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní, Katedra materiálového inženýrství / Technical university of Liberec, faculty of Textile engineering,
The British Library Board, uměleckoprůmyslové museum v Praze / Museum of Decorative Arts in Prague,
Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně / Institute of Archaeology and Museology of the Masaryk university in Brno,
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm / Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / university of Chemistry and Technology in Prague,
Západočeské muzeum v Plzni / Museum of West Bohemia in Plzeň
Země pohádek

Materiály a odborné konzultace poskytli / materials and Expert consulting were provided by
Milena Bravermanová, Dětský oddíl experimentální archeologie Mamuti, Luděk galuška, Vlastimil Havlík, Martin Musílek,
Aleš nový / DAnAR, Sylvie Odstrčilová, Lenka Ondráčková, Vendulka Otavská, Jaroslav Podliska, Michaela Selmi Wallisová, Kristýna Urbanová

Fotografie a kresby / photographs and drawings
Zuzana Kačerová, Elke Estel / Hans-Peter Klut, Jan Gloc, Vendulka Otavská, Petra Schindlerová, Daniel Villafruela, V. Wallis

zvláštní poděkování / special thanks
Provaznictví na Újezdě – Provaznictví, s. r. o.
Fili s.r.o.

výroba replik oděvů / Replicas of Clothes
Jindřich figura, David Kohout, Lucie Lejčková

výroba figurín / production of dummies
Ivan Preisler

Technická spolupráce / Technical collaboration
Martin Kafka, Ivan Kyncl, Hana Nedvědová

realizace výstavy / exhibition installation
Rous - Stöhr

Aranžerské práce / Arrangement of exhibits
Eliška Braidlová

Osvětlení / lighting
ETNA

audiovize / audiovisual effects
Pure vision studio, Jiří Litoš

Autoři / Curators
Helena Březinová, David Kohout, Miroslava Šmolíková

Architektonické řešení /Architectural Design
tbi.architekti, Tomáš Bílek

grafické řešení / Graphic design
Jiří Sušanka

Produkce / Exhibition Manager
Michal Schneider

Registrátorka / Registrar
Lenka Pilarská

Konzervátorské a restaurátorské práce / Consertvation and restoration
Ludmila Barčáková, Vendulka Otavská, Ljuba Svobodová

Propagace / Promotion
Olga Šámalová

Redakční práce / Editorial Work
Lenka Hensen

Překlad / Translation
Lucie Kasíková, Jim Barnes

Created by moderní historie, s.r.o. for the City of Prague Museum

 

Overlay loader