Svícny, jantar a stříbro, dle tradice nalezeny při bourání domů, čp. 1107-1109 na Novém Městě pražském, kolem roku 1600.