Domovní znamení U Kamenné panny, z domu čp. 692-I na nároží Benediktské a Rybné, kolem roku 1450.