The City of Prague Museum's premises are closed as of Monday, 12 October 2020.

The City of Prague Museum

Muzeum hl. m. Prahy připravuje restaurátorský zásah na mostě mezi Malostranskou mosteckou věží a Jud

Overlay loader