From 15 June 2020 the museum´s main building will be closed for reconstruction.

The City of Prague Museum

Muzeum hl. m. Prahy připravuje restaurátorský zásah na mostě mezi Malostranskou mosteckou věží a Jud

Overlay loader