The City of Prague Museum

Pod ochranou svatých – škapulíře ze sbírek Muzea města Prahy

Overlay loader