The City of Prague Museum's premises are closed as of Monday, 12 October 2020.

The City of Prague Museum

Znovuotevření Svatomikulášské městské zvonice 1. 5. 2019 a volný vstup do zvonice 4. 5. 2019 spojen

Overlay loader