From 15 June 2020 the museum´s main building will be closed for reconstruction.

The City of Prague Museum

Znovuotevření Svatomikulášské městské zvonice 1. 5. 2019 a volný vstup do zvonice 4. 5. 2019 spojen

Overlay loader